Bagai Sarang Laba-laba

Bagai Sarang Laba-laba

Bagai Sarang Laba-laba

 

Menggantungkan kebutuhan kepada yang tidak punya dan tidak mampu adalah kebodohan, bagai bergantung kepada sarang laba-laba. Tapi banyak manusia yang justru melakukan hal ini. Apa yang mereka harapkan dari selain Allah yang tidak punya apa-apa lagian justru semua bergantung kepada Allah. Inilah yang Allah tegaskan dalam ayat-Nya.

Allah berfirman (yang artinya),

“Katakanlah: “Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak (pula) mendatangkan kemudharatan kepada kita dan (apakah) kita akan dikembalikan ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita..”
[QS. Al-An’aam: 71]

Sesungguhnya berdoa kepada dzat yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudharat, yang tidak mampu memerintah dan melarang, tidak mampu mendengar dan tidak mampu memperkenankan doa, baik itu dari kalangan para Nabi dan Rasul, jin atau malaikat, bintang-bintang atau benda langit lainnya, pepohonan dan bebatuan serta orang-orang yang sudah mati, kesemuanya adalah kezhaliman yang besar, merupakan kesesatan dari jalan yang lurus dan perbuatan syirik terhadap Allah yang Maha Agung.

 

Faedah Kajian Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah.
Disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud, B.A Hafizhahullah Ta’ala

COMMENTS

WORDPRESS: 0