Jenis-Jenis Syirik

Jenis-Jenis Syirik

Jenis-Jenis Syirik

 

Syirik terbagi dalam dua macam, yaitu:

  1. Syirik Akbar (syirik besar)
  2. Syirik Ashghor (syirik kecil)

Perbedaan antara syirik akbar dan syirik ashghor:

  • Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, sedangkan syirik ashghor tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam.
  • Syirik akbar menggugurkan semua amal-amal soleh yang pernah dilakukan oleh seseorang, sedangkan syirik ashghor hanya menggugurkan amal sholeh yang disertai syirik ashghor tersebut.
  • Syirik akbar akan mengekalkan pelakunya di neraka, sedangkan syirik ashghor jika Allah ta’ala berkehendak untuk menyiksanya maka tidak akan kekal di neraka.
  • Pelaku syirik akbar jika tidak bertaubat sebelum meninggal maka tidak akan terampuni dosanya, sedangkan pelaku syirik ashghor jika tidak bertaubat sebelum meninggalnya maka ia terancam dengan adzab yang sangat pedih, akan tetapi jika Allah ta’ala menghendaki maka Dia akan mengampuninya.

 

Faedah Kajian Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah.
Disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud, B.A hafizhahullah ta’ala

COMMENTS

WORDPRESS: 0