Memahami Takdir Kauniyah dan Syar’iyyah

Memahami Takdir Kauniyah dan Syar’iyyah

Memahami Takdir Kauniyah dan Syar’iyyah

 

قَضٰى  atau ketetapan/qadha’ Allah ini ada yang Kauniyyah dan Syar’iyyah.

Qadha’ Kauniyyah pasti terjadi, berkaitan dengan kehendak Allah secara mutlak sehingga ada yang dicintai dan tidak dicintai.

Qadha’ Syar’iyyah adalah ketetapan yang Allah cintai, dalam hal ini ada yang Allah cintai tapi tidak terjadi. Tetapi perlu diperhatikan bahwa setiap apa yang dicintai Allah pasti ada hikmah dibalik itu.

Contoh dalam kehidupan manusia ada yang tidak dicintai tapi terjadi, misalnya adalah seorang yang sakit diabetes dan kakinya membusuk (tidak dicintai), agar penyakitnya tidak bertambah buruk maka diputuskan untuk diamputasi (dikehendaki). Bila hal ini ada dalam kehidupan manusia, apalagi dalam ketetapan Allah Ta’ala, pasti di dalamnya ada hikmah.

Semua syariat Allah adalah qadha syar’i, (ketetapan yang Allah cintai). Sedangkan qadha kauni, semua kehendak Allah yang pasti terjadi, baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai, akan tetapi setiap takdir Allah pasti ada hikmah dibaliknya.

 

Faedah kajian Mulakkhosh fii Syarhi Kitab Tauhid Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta’ala
karya Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan hafidzahullahu ta’ala.
Disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud, B.A hafidzahullahu ta’ala

COMMENTS

WORDPRESS: 0