Memahami Tawakkal

Memahami Tawakkal

Memahami Tawakkal

 

Tawakkal ada tiga jenis.

1. Tawakkal dalam perkara yang hanya mampu dilaksanakan oleh Allah saja.

Tawakkal jenis ini harus diserahkan kepada Allah semata. Jika seseorang menyerahkan atau memasrahkannya kepada selain Allah, maka ia termasuk musyrik.

2. Tawakkal dalam perkara yang mampu dilaksanakan para makhluk.

Tawakkal jenis ini seharusnya juga diserahkan kepada Allah. Ketergantungan hati hendaknya tetap semata kepada Allah walaupun lewat seseorang kita diberi.

Semisal pegawai memang digaji bos, tapi jangan sampai hati kita bergantung kepada bos. Sebab, menggantungkan hati dalam perkara yang makhluk mampu termasuk syrik ashghar.

3. Tawakkal dalam arti kata mewakilkan urusan kepada orang lain dalam perkara yang mampu dilaksanakannya.

Seperti dalam urusan jual beli dan lainnya. Ini namanya taukil (mewakilkan). Jenis ini diperbolehkan, hanya saja hendaklah seseorang hatinya tetap bersandar kepada Allah subhanahu wa ta’ala, meskipun urusan itu diwakilkan kepada makhluk.

 

Faedah Kajian Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah.
Disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud, B.A hafizhahullah ta’ala

COMMENTS

WORDPRESS: 0