Pondasi Ketaqwaan

Pondasi Ketaqwaan

Pondasi Ketaqwaan

Pondasi Ketaqwaan — Tidak ada ketaqwaan tanpa mewujudkan tauhid dan menjauhi syirik. Sehingga keduanya merupakan pondasi terwujudnya ketaqwaan.


Ketaqwaan adalah menjalankan semua amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta’ala dan menjauhi semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta’ala.

Perkara yang paling diwajibkan adalah Tauhid dan perkara yang paling dilarang Allah adalah Syirik.

Maka dari itu hendaknya seorang hamba bersemangat dalam belajar Tauhid dan mengetahui bahaya syirik dalam rangka mewujudkan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala.

Faedah Kajian Kitab Min Ma’alimit Tauhid.
Disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud, B.A hafizhahullahu ta’ala

COMMENTS

WORDPRESS: 0