Tauhid, Kemerdekaan Hakiki

Tauhid, Kemerdekaan Hakiki

Tauhid, Kemerdekaan Hakiki

 

Tauhid akan memerdekakan seorang hamba dari penghambaan kepada makhluk-Nya, agar menghamba hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja yang menciptakan semua makhluk.

Artinya, orang-orang yang bertauhid dalam kehidupannya hanya menghamba, memohon pertolongan, meminta ampunan dan berbagai macam ibadah lainnya, hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata.

Rib’iy ibnu Amir ketika berdialog dengan panglima Persia, Rustum, mengungkapkan tentang kelonggaran (toleransi) agama Islam.

“Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan diri kepada sesama manusia supaya mereka menghambakan diri hanya kepada Rabb manusia semata dan mengeluarkan mereka dari dunia yang sempit menuju akhirat yang luas dan mengeluarkan mereka dari kedzoliman agama-agama yang lain kepada keadilan Islam”

 

Faedah Kajian Kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah.
Disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud, B.A hafizhahullah ta’ala

COMMENTS

WORDPRESS: 0