Tauhid, Pemurnian Ibadah Hanya Kepada Allah

Tauhid, Pemurnian Ibadah Hanya Kepada Allah

Tauhid, Pemurnian Ibadah Hanya Kepada Allah

 

Tauhid adalah ciri khas ajaran Islam, dimana hamba hanya menghambakan diri kepada Allah semata. Semua yang tidak mengajak bertauhid, baik penguasa maupun ulama, keumumannya akan mengarah kepada penghambaan kepada dirinya.

Perhatikan bagaimana Allah mengatakan tentang yahudi dan nasrani yang ulamanya tidak mengajak kepada syari’at Allah, mereka Allah namai menyembah para ulamanya.

Adapun Islam mengajarkan kita supaya memurnikan, mentauhidkan Allah sehingga dalam penghambaan kita murni hanya kepada Allah ta’ala dan jalan yang kita ikuti hanyalah jalan yang diajarkan oleh Nabi.

Ulama statusnya mengantarkan kita untuk mengenalkan siapa itu Allah. Bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita ittiba mengikuti jalan Rasulillah shalallahu’alaihi wa sallam.

Sehingga tidak ada ulama ahlussunnah yang mengajarkan taklid buta kepada dirinya.

 

Faedah kajian “SYUBHAT KESYIRIKAN”.
Disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud, B.A hafizhahullah ta’ala

COMMENTS

WORDPRESS: 0