Ujian Bulanan Mulazamah — September 2023

Ujian Bulanan Mulazamah — September 2023

Ujian Bulanan Mulazamah — September 2023

Ujian Bulanan (September) Program Mulazamah Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah.

Mekanisme ujian:

  • Sifat ujian pilihan ganda, terdiri dari 10 soal.
  • Sifat ujian close book.
  • Materi pertemuan 19-21.
  • Batas pengerjaan ujian sampai Rabu 25 Rabiul Awal 1445 H pukul: 15.00 WIB

Link Ujian: lihat disini

Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua dalam menuntut ilmu syar’i.

Ttd,

Panitia Mulazamah 1445

Older Post

COMMENTS

WORDPRESS: 0